top of page

Deze inwijding helpt je om te leren hoe je nieuw begin kunt maken en hoe je iets nieuws kunt beginnen! Hoe je moedig genoeg kunt zijn en hoe je de kracht kunt vinden. Hoe je kunt leren van het verleden en hoe je er niet in moet blijven hangen.

 

Ik wil dat je weet dat elk nieuw begin in het begin misschien moeilijk lijkt. Maar geloof me, elk nieuw begin is een nieuw leven! Wat je ook doet, je wordt miljoenen keren in je leven "herboren". Elke nieuwe beslissing is een wedergeboorte. Heb vertrouwen daarin, je zult je op die manier zoveel lichter, helderder en zonder enige verplichting jegens anderen voelen. Je zult je volledig ontspannen voelen. Ga vooruit, sta niet stil. Doe gewoon iets.Je zult je ook zoveel energieker voelen. 

 

Omdat ik persoonlijke aandacht belangrijk vind, geef ik alle inwijdingen persoonlijk door. Na ontvangst van je bestelling zal ik binnen 24 uur contact met je opnemen voor het inplannen van je inwijding. 

 

*

 

This attunement helps you to learn how to make new beginnings and how to do something new can start! How to be brave enough and how to find the strength. How you can learn from the past and how not to get stuck in it. I want you to know that any new beginning may seem difficult at first. But believe me, every new beginning is a new life! Whatever you do, you will be "reborn" millions of times in your life. Every new decision is a new birth. Have faith in that, you will feel so much lighter, clearer and without any obligation to others that way. You will feel completely relaxed. Go forward, don't stand still. Just do something. You will also feel so much more energetic.

 

Because I find personal attention important, I pass on all attunements personally. After receiving your order I will

contact you within 24 hours to schedule your attunement.

Astara

€ 15,00Prijs
incl.BTW
    bottom of page