top of page

Usui Shiki Ryoho, de Japanse naam voor Reiki, is een Japanse geneeswijze, een spirituele manier om te helen en valt onder de alternatieve geneeswijzen. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters, te weten 霊 rei, wat geest of ziel betekend en 気 ki wat staat voor energie of levenskracht. De Nederlandse vertaling van het woord 霊気 Reiki is universele levensenergie. 

Reiki is een behandelwijze, een liefdevolle manier om te helen door middel van handoplegging en welke zowel op lichamelijk als op mentaal, emotioneel als spiritueel niveau werkzaam is. Reiki energie is een spirituele energie die haar eigen weg gaat en welke niet te beïnvloeden of te sturen is door de wil of de geest. De Reiki energie doet wat voor iemand het beste is. 

De grondlegger van de Usui reiki is Mikao Usui. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een spirituele weg naar geluk, harmonie en verlichting.

Wil je een afspraak maken voor een Reiki behandeling in mijn praktijk of voor een afstandsbehandeling?

bottom of page